Tagged with Đường chín đoạn

Đường chín đoạn của Trung Quốc đã len lỏi vào văn hóa đại chúng

Đường chín đoạn của Trung Quốc đã len lỏi vào văn hóa đại chúng

Cù Tuấn dịch từ The Interpreter. Các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông đã xâm nhập vào nền văn hóa đại chúng toàn cầu như thế nào. Việt Nam gần đây đã cấm bộ phim Uncharted phát hành trong nước này do có cảnh mô tả “hình ảnh bất hợp … Tiếp tục đọc