Tagged with châu âu

Kỷ tàu buồm ở Châu Âu

Kỷ tàu buồm ở Châu Âu

Biên dịch : hongsonvh Giới thiệu về chiến thuật hải quân kỷ Tầu Buồm Chiến thuật hải quân trong trong kỷ tầu buồm đã được sử dụng từ những năm 1600 trở đi khi tầu buồm thay thế tầu Galley sử dụng máy chèo. Chúng được sử dụng cho đến thập niên 1860 khi tàu … Tiếp tục đọc

Quân đội Châu Âu thời Trung Cổ

Quân đội Châu Âu thời Trung Cổ

“Medieval European Armies” Tác giả: Terence Wise và Gerald Embleton dịch : infernus9 – vnsharing.net Giới thiệu đầu Hầu như các cuộc chiến bất tận ở Châu Âu trong suốt thời kỳ 1300-1500: Chiến Tranh Trăm Năm giữa Pháp và Anh; Chiến tranh Scotland và Chiến tranh Hoa Hồng ở trên lãnh thổ Anh; Những … Tiếp tục đọc