Tagged with châu âu

Quân đội Châu Âu thời Trung Cổ

Quân đội Châu Âu thời Trung Cổ

“Medieval European Armies” Tác giả: Terence Wise và Gerald Embleton dịch : infernus9 – vnsharing.net Giới thiệu đầu Hầu như các cuộc chiến bất tận ở Châu Âu trong suốt thời kỳ 1300-1500: Chiến Tranh Trăm Năm giữa Pháp và Anh; Chiến tranh Scotland và Chiến tranh Hoa Hồng ở trên lãnh thổ Anh; Những … Tiếp tục đọc