Tagged with asoka

Câu chuyện về khảo cổ học : Hoàng đế Ashoka đã sống lại như thế nào?

Câu chuyện về khảo cổ học : Hoàng đế Ashoka đã sống lại như thế nào?

Nguyễn Đức Hiệp “Trẩm coi rằng cuộc chinh phục bằng Phật pháp là cuộc chinh phục tốt nhất” Devanampriya Priyadarsi, Ashoka (“Thương quí của thần linh và xem mọi người là bạn”, Hoàng đế Ashoka) Trong kho tàng văn hoá Ấn Độ Có nhiều huyền thoại, truyện cổ tích được kể lại trong các tác phẩm còn … Tiếp tục đọc