Tagged with angkor vat

Quần Thể Khu Đền Angkor

Quần Thể Khu Đền Angkor

Triệu Phong Angkor Wat Trong khoảng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13, một loạt các vị vua Khmer thuộc triều đại Angkor nhờ vào của cải sung túc và nhân lực dồi dào đã cho xây dựng hàng loạt những kiến trúc đồ sộ để vinh danh chính mình lẫn cho cả … Tiếp tục đọc