Tagged with vương triều Mạc

Bản tuyên bố về lịch sử vương triều Mạc (bài 1)

Bản tuyên bố về lịch sử vương triều Mạc (bài 1)

Nguyễn Xuân Lung LỜI MỞ ĐẦU           Chúng tôi được biết chính phủ nước CHXHCNVN đã quyết định đầu tư, tổ chức và tập trung các nhà khoa học hàng đầu ngành sử học trong cả nước thực hiện việc biên dịch, hiệu đính, sửa chữa bổ sung và viết tiếp bộ quốc sử của … Tiếp tục đọc