Tagged with Tutsi

Cái nhìn toàn diện về nạn diệt chủng Rwanda và các sự kiện liên quan

Cái nhìn toàn diện về nạn diệt chủng Rwanda và các sự kiện liên quan

Tháng 4 năm 1994 ghi dấu một trong những sự kiện bi thảm nhất lịch sử: nạn diệt chủng Rwanda. Chỉ trong hơn 3 tháng, 1 triệu dân thường của đất nước chỉ có 8 triệu dân đã bị chính đồng bào mình sát hại. Tiếp tục đọc