Tagged with Trần Trọng Kim

Học giả Trần Trọng Kim

Học giả Trần Trọng Kim

Trần Văn Chánh Tản mạn về Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký Qua một số tập hồi ký và tài liệu loại khác có được trong tay, tác giả cố gắng trình bày tương đối đầy đủ và khách quan hơn so với quan điểm “chính thống” về nhân vật lịch sử Trần … Tiếp tục đọc