Tagged with Trận Đại đồn Chí Hòa

Thượng thư Tôn Thất Hiệp và những ngộ nhận trong tư liệu lịch sử

Thượng thư Tôn Thất Hiệp và những ngộ nhận trong tư liệu lịch sử

Tôn Thất Thọ  Ngày 10-2-18959 nhận được tin quân Pháp từ Đà Nẵng kéo vào Gia Định tập trung ở Cửa bể Cần Giờ, triều đình Huế liền cử thượng thư Hộ bộ là Tôn Thất Hiệp (1814-1862) vào ngay Gia Định để tổ chức chỉ huy chống giặc. Trước khi vào Gia Định, Tôn … Tiếp tục đọc