Tagged with Tolkien

Từ chiến hào đến Mordor: Thế chiến I và nền văn học kỳ ảo của nước Anh

Từ chiến hào đến Mordor: Thế chiến I và nền văn học kỳ ảo của nước Anh

Minh Hoang Phuc Vào năm 1889, một phần tư thế kỷ trước khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ 1 nổ ra, Mark Twain đã viết một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo ngắn mang tên “Tên Yankee trong Triều đình Vua Arthur” (sau này được đổi tên thành “Tên Yankee bang Connecticut trong Triều đình … Tiếp tục đọc