Tagged with Tạ Chí Đại Trường

Tây Sơn

Tây Sơn

Tạ Chí Đại Trường Đây là một chương (Chương XIV) của một tập thông sử ngắn “Sơ thảo: Bài sử khác cho Việt Nam” của tác giả Tạ Chí Đại Trường Tại sao Tây Sơn? Giữa hai vùng Nam Bắc đang kình chống nhau, có vẻ nhóm Trịnh Lê phải lo âu nhiều hơn vì … Tiếp tục đọc