Tagged with Tạ Chí Đại Trường

Bài sử khác cho việt nam

Bài sử khác cho việt nam

Tạ Chí Đại Trường Nhà viết sử Tạ Chí Đại Trường Văn minh Đông Sơn và những đường nét sơ sử phía Bắc Như đã nói, vùng phía bắc Việt Nam thấy tộc Hoa Hạ tràn xuống phía nam nên có ưu thế tiếp cận văn tự Hán sớm và khiến cho lịch sử nơi … Tiếp tục đọc

Tây Sơn

Tây Sơn

Tạ Chí Đại Trường Đây là một chương (Chương XIV) của một tập thông sử ngắn “Sơ thảo: Bài sử khác cho Việt Nam” của tác giả Tạ Chí Đại Trường Tại sao Tây Sơn? Giữa hai vùng Nam Bắc đang kình chống nhau, có vẻ nhóm Trịnh Lê phải lo âu nhiều hơn vì … Tiếp tục đọc