Tagged with Tạ Chí Đại Trường

Ả Trần, Mai Kiện, Hồi Hột – Phía khuất của Sử-được-kí

Ả Trần, Mai Kiện, Hồi Hột – Phía khuất của Sử-được-kí

Tạ Chí Đại Trường Đây là bài viết thứ ba của một Bài-ba-tập – gọi là một trilogie cũng được, về một giai đoạn lịch sử nhìn theo hướng tỏa rộng dần: 1/ “Hành trình khởi phát của một anh hùng” nhìn từ một cá nhân; 2/ “Nhà ta: người Miền Dưới” như lời nhận … Tiếp tục đọc

“Nhà ta : người miền dưới”

“Nhà ta : người miền dưới”

Tạ Chí Đại Trường Đó là lời Trần Nhân Tông năm 1299, khi ông bảo xăm hình rồng cho Anh Tông để khỏi quên truyền thống nhưng Anh Tông trốn mất, từ đó các vua Trần không xăm hình rồng nơi đùi nữa. Danh nghĩa dân chài đã mất từ lâu khi Trần nắm quyền … Tiếp tục đọc

Tù binh Chàm thời Lý

Tù binh Chàm thời Lý

Tạ Chí Đại Trường Tù binh: bằng chứng quá khứ và dấu vết ngày nay Đánh nhau, bắt tù binh thì đời nào trước Lí cũng có, tù binh cũng được hiểu là có trong những trận chỉ nói việc thu chiến lợi phẩm gồm của cải, ngựa xe… Nhưng tù binh với số lượng … Tiếp tục đọc

Hoạn Quan: Tôi Đòi và Quyền Lực

Hoạn Quan: Tôi Đòi và Quyền Lực

Tạ Chí Đại Trường Hoạn quan là chỉ một tầng lớp quan chức tôi đòi nằm trong cung đình Trung Quốc và các nước chung ảnh hưởng: Việt Nam, Triều Tiên. “Hoạn” có nghĩa là thiến. Thiến là một hình phạt, trước khi có tình trạng vật bị thiến được đem ra sử dụng. Điều … Tiếp tục đọc

Sử Việt thời thổ tả

Sử Việt thời thổ tả

Tạ Chí Đại Trường Hình như đây là lấy từ một phần tên sách của một nhà văn danh tiếng, thôi thì mượn tạm để thay thế ý tưởng của một blogger về tình hình (dịch) “Giới học thuật sử học bằng tiếng Việt bị chết” để thấy đỡ bi quan hơn. – TCĐT NHÓN … Tiếp tục đọc