Tagged with Robert Mugabe

Tham quyền cố vị, tất chuốc họa diệt vong

Tham quyền cố vị, tất chuốc họa diệt vong

Phạm Doãn Tình “Chỉ có Chúa mới có quyền phế truất tôi”- Robert Mugabe Hãng tin CNN hôm 15/11 đưa tin, lực lượng quân đội ở quốc gia nghèo khó Zimbabwe đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Robert Mugabe vào chiều ngày 14/11 – người lãnh đạo duy nhất của Zimbabwe … Tiếp tục đọc