Tagged with quốc tế vô sản

Bản chất sâu xa của Chủ nghĩa quốc tế vô sản

Bản chất sâu xa của Chủ nghĩa quốc tế vô sản

Võ Hưng Thanh Chủ nghĩa quốc tế vô sản ngày nay không còn là vấn đề gì quan trọng trên khắp thế giới nữa. Tuy nhiên, trên TV vừa rồi vẫn còn có người nhắc đến nó một cách say mê nhiệt tình; hoặc có thể chỉ là một biểu hiện bề ngoài, nhưng cũng … Tiếp tục đọc