Tagged with nhà mạc

Động Cổ Sâm – Núi Phân Mao và những liên quan

Động Cổ Sâm – Núi Phân Mao và những liên quan

Trần Việt Bắc I. Lời tựa Biên giới Việt -Trung đã và đang là một vấn đề được người Việt quan tâm rất nhiều. Người viết là một, nên đã tìm đọc những bài viết về vấn đề biên giới của các tác giả khác nhau, cũng như tham khảo thêm sử sách. Đâu là … Tiếp tục đọc

Niên biểu Nhà Mạc

Niên biểu Nhà Mạc

Lê Thành Lân Nước có lúc mạnh lúc yếu, mỗi triều đại có lúc thịnh lúc suy. Có thịnh mới giành được nước, có suy mới bị diệt vong. Nhà Mạc không ngoài lệ ấy. Nhà Mạc chưa kịp cho viết sử về triều đại mình. Các sử quan triều Lê trung hưng và triều Nguyễn … Tiếp tục đọc

Mạc Đăng Dung đã cứu đất nước khỏi họa xâm lăng, đẩy lùi cuộc chiến tranh của nhà Minh năm 1540

Mạc Đăng Dung đã cứu đất nước khỏi họa xâm lăng, đẩy lùi cuộc chiến tranh của nhà Minh năm 1540

GS. TSKH Phan Đăng Nhật Đặt vấn đề Xung quanh sự kiện vua Mạc Đăng Dung thần phục nhà Minh năm 1540, nhiều nhà nghiên cứu đã phê phán, nhận xét, theo nếp cũ  để kết tội nặng hoặc giảm tội cho Mạc Đăng Dung. Chúng tôi chứng minh rằng, Mạc Đăng Dung không những … Tiếp tục đọc