Tagged with nhà mạc

Thành Tuyên Quang có phải do Nhà Mạc xây không?

Thành Tuyên Quang có phải do Nhà Mạc xây không?

Phí Văn Chiến           Trong bài “Bia Ma nhai chùa Hương Nghiêm – Nhiều chỉ dấu quan trọng về lịch sử” tôi đã đưa ra chỉ dấu đầu tiên về lỵ sở của nhà Lê ở Tuyên Quang để các nhà sử học và các nhà nghiên cứu lịch sử cùng trao đổi để làm … Tiếp tục đọc

Mạc triều ngàn năm công tội

Mạc triều ngàn năm công tội

Kiến Hào Trăm năm bia đá thì mòn Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ Trấn Hải Dương vốn là đất phát tích của nhà Mạc. Còn Thanh Hoa là đất thang mộc của Lê triều. Thời kỳ Nam – Bắc phân tranh ( 1533 – 1592 ), từ Ninh Bình trở ra thuộc … Tiếp tục đọc