Tagged with nhà mạc

Mạc triều ngàn năm công tội

Mạc triều ngàn năm công tội

Kiến Hào Trăm năm bia đá thì mòn Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ Trấn Hải Dương vốn là đất phát tích của nhà Mạc. Còn Thanh Hoa là đất thang mộc của Lê triều. Thời kỳ Nam – Bắc phân tranh ( 1533 – 1592 ), từ Ninh Bình trở ra thuộc … Tiếp tục đọc