Tagged with nguyễn cao kì

Đọc hồi ký tướng tá Sài Gòn xuất bản ở hải ngoại

Đọc hồi ký tướng tá Sài Gòn xuất bản ở hải ngoại

Mai Nguyễn Báo Một Thế Giới 1. Nguyễn Cao Kỳ một mình chống lại Ngô Đình Diệm? Đối với anh em ông Diệm, 1.11.1963 là ngày kết thúc giấc mơ quyền lực kéo dài 9 năm. Nhưng với nhiều người khác, mới chỉ là thời khắc phôi phai những “mộng ban đầu”. Nguyễn Cao Kỳ chẳng … Tiếp tục đọc