Tagged with Nguồn gốc người Việt

Nguồn gốc người Việt – Bài 4

Nguồn gốc người Việt – Bài 4

Đỗ Ngọc Giao 14-Jan-2023 4.   Mán Bạc 4.1.  Mấy ngàn năm bị mất Khoảng 6000–3500 năm BP ở Đông Nam Á đất liền, cuối thời Hòa Bình, giới khảo cổ gọi là ‘mấy ngàn năm bị mất’ (the missing millenia) bởi họ ít gặp di tích của người xưa trong thời gian đó, mà chẳng … Tiếp tục đọc