Tagged with Nguồn gốc người Việt

Nguồn gốc người Việt – Bài 8

Nguồn gốc người Việt – Bài 8

Đỗ Ngọc Giao 15-May-2023 8.   Người ta bận đồ gì ở Mán Bạc? Tới đây, ta đã biết đàn ông Mán Bạc có 4 đám ở yhg O trong đó O-M95 là thổ dân Đông Nam Á và O-CTS2483 là di dân đá mới từ Xitoucun (Khê Đầu thôn), ta cũng cho rằng đám O-M95 … Tiếp tục đọc

Nguồn gốc người Việt – Bài 6

Nguồn gốc người Việt – Bài 6

Đỗ Ngọc Giao 16-Mar-2023 6.   Chuyện bên ngoài châu Phi Ở bài 5, ta được biết nhóm Mán Bạc là lớp tổ thứ hai của người Việt thời nay, với cái lõi là thổ dân Đông Nam Á – nam Đông Á. Những người thổ dân này là ai, ta sẽ tìm hiểu ở bài … Tiếp tục đọc