Tagged with mê linh

Hai Bà Trưng và Đại tướng Vũ thị Thục Nương

Hai Bà Trưng và Đại tướng Vũ thị Thục Nương

Vũ Ngọc Phương 1. Bối cảnh lịch sử Kinh tế Việt Nam thời Bắc thuộc lần 1:  Xét về trình độ phát triển cùng quy luật phát triển từ thời đại đồ đá cũ đến thời kim khí sau Công nguyên đến năm 40 Hai Bà Trưng khởi nghĩa, với các cứ liệu lịch sử … Tiếp tục đọc