Tagged with Lý Văn Phượng

Về cuốn Việt Kiệu Thư

Về cuốn Việt Kiệu Thư

nghiencuulichsu : bài viết và ý kiến trao đổi của hai tác giả Nguyễn Huệ Chi và Hồ Bạch Thảo xung quanh cuốn sử Việt Kiệu Thư của tác giả Lý Văn Phượng Bài của giáo sư Nguyễn Huệ Chi : Thủ đoạn tiêu diệt tận gốc văn hóa Việt Nam của Minh Thành Tổ Nguyên … Tiếp tục đọc