Tagged with Lê Chiêu Thống

Việt gian bán nước trong Lịch Sử (Bài 10a)

Việt gian bán nước trong Lịch Sử (Bài 10a)

Ba vị Việt gian bán nước trước 1945 (Thật sự, tội của họ đến đâu)  Nguyễn Ngọc Lanh Như đã phân loại ở các bài trước, 6 vị Việt gian thuộc cỡ “bán nước” được chia thành hai nhóm: Nhóm trước năm 1945 gồm 3 vị: Kiều Công Tiễn, Ngô Nhật Khánh và Trần Ích … Tiếp tục đọc

Việt gian trong lịch sử (bài 5)

Việt gian trong lịch sử (bài 5)

Vua Lê Chiêu Thống tội gì? Nguyễn Ngọc Lanh Tư liệu mâu thuẫn về ông Chiêu Thống sinh sau, nhưng là loại Việt gian bán nước được xếp trên Ích Tắc về tác dụng trước mắt. Nhưng – nếu biết nhìn xa – vẫn phải xếp ông xuống dưới, về tác dụng lâu dài. Hai … Tiếp tục đọc

Lê Quýnh

Lê Quýnh

Một nhà nho chống Pháp bị bắt cuối thế kỷ  XIX Nguồn: Georges Buis & Charles Daney: Quand les Français découvraient l’Indochine Paris: Herscher, 1981 tr. 39 Nguyễn Duy Chính 我輩頭可斷,髮不可薙,皮可削,服不可易也。 Ngã bối đầu khả đoạn, phát bất khả thế,  bì khả tước, phục bất khả dịch dã.[1] (Bọn ta đầu có thể chặt, [nhưng] tóc không thể … Tiếp tục đọc

Lê Chiêu Thống đáng thương hay đáng trách?

Lê Chiêu Thống đáng thương hay đáng trách?

LÊ DUY KỲ (1766-1793) ÐÁNG THƯƠNG HAY ÐÁNG TRÁCH? Nguyễn Duy Chính LỜI NÓI ÐẦU  Nói tên Lê Duy Kỳ có thể ít người biết nhưng nếu nói đến vua Chiêu Thống thì phần lớn chúng ta hình dung ra một ông vua nhiều tội lỗi, đáng nguyền rủa. Vua Chiêu Thống [dưới triều Nguyễn được đặt tên thụy là Mẫn Ðếnghĩa là ông vua đáng thương] là … Tiếp tục đọc