Tagged with Hội nghị Yalta

Hội nghị Yalta 1945: Trật tự mới và kẻ thắng người thua

Hội nghị Yalta 1945: Trật tự mới và kẻ thắng người thua

Tôn Thất Thông Ngay cả khi chiến tranh chưa chấm dứt, hội nghị Yalta không những quyết định số phận nước Đức, mà còn số phận của châu Âu và Viễn Đông trong nhiều năm sau. Ranh giới Oder-Neisse {1} đã được định đoạt và gắn liền với sự kiện này là việc trục xuất hàng triệu … Tiếp tục đọc