Tagged with Cách mạng Tháng Mười

Lực lượng an ninh Cheka

Lực lượng an ninh Cheka

Sergei Alpha Cheka là lực lượng an ninh của chính quyền Bolshevik (Nga), được thành lập ngay sau Cách mạng tháng Mười (1917), thậm chí trước cả Hồng quân Công nông. Đây chính là thanh kiếm và tấm khiên của Cách mạng, bảo vệ chế độ Xô viết trước nội phản và gián điệp quốc … Tiếp tục đọc