Tagged with bán đảo ả rập

Lawrence xứ Ả Rập

Lawrence xứ Ả Rập

Trích từ sách : Bán đảo Ả rập Tác giả : Nguyễn Hiến Lê CHÍNH SÁCH MÂU THUẪN CỦA ANH Ở Ả RẬP – MẬT ƯỚC SYKES – PICOT Trong số bốn cường quốc châu Âu lăm le chia cắt đế quốc Thổ ở thế kỷ trước và đầu thế kỷ này tức Nga, Đức, … Tiếp tục đọc