Tagged with bãi cọc sông bạch đằng

Nghi vấn về một bãi cọc vừa được tìm thấy gần sông Bạch Đằng

Nghi vấn về một bãi cọc vừa được tìm thấy gần sông Bạch Đằng

Nguyễn Triệu Đồng Tháng 12 năm 2019, ngành khảo cổ VN đã tìm thấy một số cọc gỗ ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng (coi hình 1). Phân tích cacbon cho biết niên đại gỗ cọc là từ 1270 đến 1430, tức là trong thời gian của trận thủy chiến lịch … Tiếp tục đọc