Tagged with Ashoka

Ashoka – một vị vua Phật tử

Ashoka – một vị vua Phật tử

Hoàng Phong Ashoka  ( A Dục) là hoàng đế Ấn Độ, trị vì Đế quốc Maurya từ năm 273 đến 232 trước CN. Là một trong những hoàng đế Ấn Độ kiệt xuất, vua A-dục toàn thắng trong một loạt các cuộc chinh phạt và đã cai trị phần lớn vùng Nam Á, từ Afghanistan cho … Tiếp tục đọc