Tagged with ấn độ

Những anh hùng nửa trần tục – nửa thần linh và sự triển khai lí tưởng về một kiểu mẫu anh hùng trong sử thi Mahabharata

Những anh hùng nửa trần tục – nửa thần linh và sự triển khai lí tưởng về một kiểu mẫu anh hùng trong sử thi Mahabharata

Phan Thu Hiền Mahabharata là tác phẩm lớn nhất- cả về dung lượng lẫn giá trị nhân bản-của văn học Ấn Độ cổ đại. Trong phạm vi văn học thế giới, Mahabharata là một trong những sử thi đồ sộ nhất. Một mặt, tuân thủ theo các qui tắc chung của sử thi, mặt khác … Tiếp tục đọc

Khung Cảnh Lịch Sử quanh Bộ Kinh “Milinda Vấn Đạo” (Milinda-panhà)

Khung Cảnh Lịch Sử quanh Bộ Kinh “Milinda Vấn Đạo” (Milinda-panhà)

Trần Trúc-Lâm Dẫn Nhập: Thông thường ai cũng nghĩ rằng đạo Phật chỉ mới được truyền sang tây phương trong các thế kỷ gần đây mà thôi, mà quên rằng trong nhiều thế kỷ trước tây lịch Phật giáo (viết tắt: PG) đã thấm nhuần vùng Tiểu Á và tây bắc Ấn, rồi ảnh hưởng … Tiếp tục đọc

Alexandre Đại đế và Phật giáo

Alexandre Đại đế và Phật giáo

Etienne Lamotte Người dịch: Hà Hữu Nga  Kỷ niệm của Alexandre Đại đế tại Ấn Độ Việc ca thán về sự im lặng của người Ấn Độ đối với cuộc viễn chinh của Alexandre Đại đế tại Afghanistan và vùng tây bắc Ấn Độ năm 327 – 325 TCN và sự miễn cưỡng của các … Tiếp tục đọc

Bảng niên biểu thời kì lịch sử Ấn Độ (so sánh với Trung Quốc)

Bảng niên biểu thời kì lịch sử Ấn Độ (so sánh với Trung Quốc)

NIÊN KỶ ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC 2700 TTL Văn minh Harappa Thời Tam Hoàng, Ngũ Đế: Hoàng Đế (Hiên viên thị); Thiếu Hiệu (Kim thiên thị); Chuyên Húc (Cao dương thị) 1000 TTL  Giống Aryans tràn vào thung lũng sông  Hằng Nhà Tây Chu.   Kinh Dịch được biên tập 900 TTL Trận chiến Mahabharata  Vua Hiếu … Tiếp tục đọc