Tagged with vũ khí

Vài nét về vũ khí cổ Việt Nam

Vài nét về vũ khí cổ Việt Nam

Nguyễn Thị Hậu Sự phát triển của vũ khí có thể chia làm hai thời kỳ: thời kỳ vũ khí sử dụng năng lượng cơ bắp của con người và thời kỳ vũ khí sử dụng năng lượng thuốc nổ (thuốc súng). Vũ khí sử dụng thuốc nổ phát triển từ khoảng thế kỷ XIII … Tiếp tục đọc