Tagged with Võ Hưng Thanh

Rồi lịch sử vẫn cứ luôn trôi đi

Rồi lịch sử vẫn cứ luôn trôi đi

Võ Hưng Thanh Khái niệm lịch sử vẫn luôn luôn là khái niệm hết sức đơn giản. Lịch sử là diễn tiến từ đầu đến cuối của một thực thể nào đó. Lịch sử một đất nước, một dân tộc chẳng hạn, là kể từ thời lập quốc, thời kỳ xây dựng xã hội, nhà … Tiếp tục đọc