Tagged with vnch

Việt Nam thiên sử bi hùng 1945-1975- Bài 5

Việt Nam thiên sử bi hùng 1945-1975- Bài 5

Max Hastings Trần Quang Nghĩa dịch CHƯƠNG 5 :  HAI NỀN CHUYÊN CHẾ 1 ‘Một Chế Độ Khủng Bố’ Miền Bắc và Miền Nam đã luôn khác nhau như tình trạng xảy ra ở Anh, Mỹ, Ý và nhiều quốc gia khác,  thậm chí cũng văng tục khác nhau. Trong những năm theo sau Hiệp định … Tiếp tục đọc

Tình Báo Trong Chiến Tranh Việt Nam

Tình Báo Trong Chiến Tranh Việt Nam

Phạm Ngọc Thảo (cầm mi-crô), tháng 2/1965. Ảnh: Tạp chí Life. Lâm Vĩnh Thế Tôn Tử (544-496 Trước Công Nguyên), binh gia nổi tiếng của Trung Hoa, đã dành hẳn một chương trong cuốn Binh pháp nổi tiếng của ông, Thiên thứ 13, để bàn về vấn đề tình báo trong quân sự, cụ thể … Tiếp tục đọc