Tagged with Việt Thường Thị

Việt Thường Thị ở đâu? Văn Lang ở đâu?

Việt Thường Thị ở đâu? Văn Lang ở đâu?

Hà Văn Thuỳ   I. Hai quan niệm về Việt Thường thị Chủ trương có nước Việt Thường miền Cửu Chân Cuốn sách sớm nhất nhắc tới Việt Thường thị là Thượng Thư đại truyện được viết đầu thời Hán: “Năm Tân Mão đời Chu Thành Vương (1063 – 1026 TCN) có Việt Thường thị … Tiếp tục đọc