Tagged with trung quốc

Về những địa danh Trung quốc trong thơ chữ hán Nguyễn Du không nằm trên đường đi sứ, trả lời giáo sư Nguyễn Huệ Chi

Về những địa danh Trung quốc trong thơ chữ hán Nguyễn Du không nằm trên đường đi sứ, trả lời giáo sư Nguyễn Huệ Chi

Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne             Nguyễn Du gọi cuộc đời mình từ năm 20 đến 30 tuổi là « Mười năm gió bụi ». Nhưng gia phả lại chép « mười năm đó ông về quê vợ ở Quỳnh Hải họp cùng  anh vợ Đoàn Nguyễn Tuấn khởi … Tiếp tục đọc