Tagged with Trần Bích San

Trần Bích San

Trần Bích San

Lê Ngọc Trác Một người can đảm chọn cái chết để không mắc tội với vua và quyết không thể trở thành tội nhân của lịch sử và nhân dân. Đó là trường hợp của Trần Bích San, một danh sĩ triều Tự Đức. Trần Bích San hiệu Mai Nham sinh năm 1840, người làng … Tiếp tục đọc