Tagged with Trại cải tạo

Trại cải tạo sau 1975

Trại cải tạo sau 1975

“nếu không có chính sách cải tạo sai lầm thì nhân dân hai miền Nam Bắc đã cùng dồn nỗ lực vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện việc hoà hợp hòa giải dân tộc để nhanh chóng đưa đất nước đến cảnh phú cường” Tiếp tục đọc