Tagged with Toyotomi Hideyoshi

Oda Nobunaga  – Người anh hùng bị phủ nhận của lịch sử Nhật Bản

Oda Nobunaga  – Người anh hùng bị phủ nhận của lịch sử Nhật Bản

     Nguyên tác của : Sakaiya Taichi     Người dịch : Đặng Lương Mô Thời chiến quốc, thời kỳ đổi mới kỹ thuật lớn    Oda Nobunaga là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của lịch sử Nhật Bản. Thời nay, giới trẻ vẫn còn coi nhân vật này là “bảnh,” là “tuyệt” … Tiếp tục đọc