Tagged with Tokugawa Ieyasu

Tokugawa Ieyasu- Triết lý “tín nghĩa” và “nhẫn nại”

Tokugawa Ieyasu- Triết lý “tín nghĩa” và “nhẫn nại”

Nguyên tác của : Sakaiya Taichi     Người dịch : Đặng Lương Mô Từ “con tin” trở thành “đại chúa tể” Nhân vật Tokugawa Ieyasu là một tồn tại quá ư nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản, nên tài liệu ghi chép và giai thoại về ông nhiều vô kể. Song, một mặt vì ông … Tiếp tục đọc