Tagged with sử học việt nam

Một thoáng nhìn về sử học việt nam quốc nội

Một thoáng nhìn về sử học việt nam quốc nội

Tạ Chí Đại Trường Người ngoại quốc đến Việt Nam, ra về làm một thiên du kí, có nghiên cứu thì làm một báo cáo sơ khởi, như học giả trong nước rời khỏi thành phố lên núi, ra đồng — dã ngoại, điền dã. Vậy thì tôi cũng bắt chước theo, sau hơn hai … Tiếp tục đọc