Tagged with Sông Thoại Hà

Sông Thoại Hà được vét năm 1817 hay 1818

Sông Thoại Hà được vét năm 1817 hay 1818

Nguyễn Văn Nghệ         Sông Thoại Hà trước khi được ban tên Thoại Hà có tục danh là sông Ba Rạch (đọc theo âm Hán Việt là Tam Khê). Sách Đại Nam nhất thống chí cũng như Đại Nam liệt truyện đều chép: “Năm Gia long thứ 17[1818] sai Trấn thủ Vĩnh Thanh Nguyễn Văn … Tiếp tục đọc