Tagged with Snowden

Vụ Snowden : có thể có một nhà nước giám sát dân chủ?

Vụ Snowden : có thể có một nhà nước giám sát dân chủ?

Mike Konczal , The Washington Post Ngọc Hoà dịch Chính phủ Mỹ sử dụng khối lượng thông tin lớn và kỹ thuật thu thập dữ liệu để giám sát các công dân Việc có thể đặt tên sự vật là một phần quan trọng thuộc về nhân loại chúng ta. (Trước khi mọi việc thay … Tiếp tục đọc