Tagged with Saddam Hussein

Saddam Hussein sa mạc hóa miền nam Iraq vào năm 1993

Saddam Hussein sa mạc hóa miền nam Iraq vào năm 1993

Ai cần vũ khí hạt nhân hoặc hóa học khi bạn có thể biến cả một hệ thống sông ngòi thành vũ khí hủy diệt hàng loạt? Đó là những gì Saddam Hussein đã chứng minh vào năm 1993 khi ông chuyển hướng Tigris và Euphrates khỏi một vùng đất ngập nước rộng lớn ở … Tiếp tục đọc

Sadr City – thành phố 3 lần đổi tên và sự thật về lịch sử Iraq chưa bao giờ được nói tới

Sadr City – thành phố 3 lần đổi tên và sự thật về lịch sử Iraq chưa bao giờ được nói tới

Quan trọng hơn, câu chuyện về thành phố Sadr này có thể coi câu chuyện điển hình về bi kịch của đất nước Iraq hiện đại. Nhưng thường thì lịch sử Iraq hiện đại được kể hiện nay, chỉ được kể 1 phần 3 – cắt đoạn đầu, bỏ đoạn sau, giữ đoạn giữa – tức là chỉ xoay quanh Saddam Hussein. Tiếp tục đọc