Tagged with Roger Williams

Thiên Chúa, Chính phủ và Ý tưởng lớn của Roger Williams

Thiên Chúa, Chính phủ và Ý tưởng lớn của Roger Williams

John M. Barry Hoàng Lan dịch Bị trục xuất khỏi Massachussetts, một Mục sư Thanh giáo đã đề ra nguyên tắc vẫn còn tính thời sự ngày nay: Phân ly Giáo hội và Nhà nước. Đến cả những đối thủ quyết liệt nhất của Roger Williams cũng phải thừa nhận rằng ở ông có sự … Tiếp tục đọc