Tagged with Rhosesia

Từ Rhosesia đến Zimbabwe – Hành trình phá hủy một đất nước

Từ Rhosesia đến Zimbabwe – Hành trình phá hủy một đất nước

Đăng Phạm / ncls group Zimbabwe, có lẽ không xa lạ với chúng ta nữa. Chắc hẳn ai cũng có lần nghe đến đất nước này thông qua đồng tiền của họ với các thành tích bá đạo như: tờ tiền 100.000.000.000.000 (một trăm nghìn tỉ), lạm phát 500.000.000.000% (năm trăm tỷ phần trăm), 100.000.000.000 … Tiếp tục đọc