Tagged with putin

Putin nghĩ gì?

Putin nghĩ gì?

Cù Tuấn dịch từ The New Yorker. Bản sắc dân tộc mà Tổng thống Nga đã góp phần quảng bá — phi tự do, mang tính đế quốc và sự căm phẫn phương Tây — đã đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc xâm lược tàn bạo của ông vào Ukraina. Năm 1996, năm … Tiếp tục đọc