Tagged with phù tang

Xứ Phù Tang và những bí ẩn lịch sử

Xứ Phù Tang và những bí ẩn lịch sử

PHẠM THỊ THU GIANG (TS, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) Không hiểu từ đâu và bao giờ, “Phù Tang” đã mặc nhiên trở thành một mỹ từ để chỉ nước Nhật trong tiếng Việt. Từ này thường được người ta dùng trong các áng văn chương, các bài báo, các … Tiếp tục đọc