Tagged with Phan Đình Phùng

Phan Đình Phùng và giai thoại lịch sử

Phan Đình Phùng và giai thoại lịch sử

Tôn Thất Thọ Phan Đình Phùng (1847-1895) là một nhà lãnh tụ cách mạng Cần vương vùng Nghệ Tĩnh. Ông người làng Đông Thái, tổng Việt Yên, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ Cử nhân khoa Bính Tý (1876), năm sau đỗ Tiến sĩ. Ban đầu được bổ Tri phủ Yên Khánh ở Ninh … Tiếp tục đọc