Tagged with phạm văn tuấn

Hồi Giáo

Hồi Giáo

NHÀ TIÊN TRI MOHAMMED (570-632) VÀ ĐẠO HỒI Phạm Văn Tuấn 1/ Đạo Hồi và ảnh hưởng. Đạo Hồi (Islam) là một lối sống chứa đủ ba hình thái tôn giáo, chính trị và văn hóa, và ba hình thái này hòa lại với nhau, lẫn vào nhau. Đạo Hồi gồm nhiều giáo phái, mỗi … Tiếp tục đọc

Lịch sử Thái Lan

Lịch sử Thái Lan

Tác giả: Phạm Văn Tuấn Nguồn gốc. Người Thái Lan tự hào về đất nước của họ đã không là một thuộc địa của cường quốc tây phương nào vào cuối thế kỷ 19, quê hương của họ cũng không bị nội chiến tàn phá dù cho nền chính trị có gặp các xáo trộn. … Tiếp tục đọc