Tagged with Phạm Hy Sơn

Tây Tạng và cái ách thực dân Trung Quốc

Tây Tạng và cái ách thực dân Trung Quốc

Phạm Hy Sơn Nhân loại, nhất là những dân tộc ở châu Phi, châu Mỹ tưởng chủ nghĩa đế quốc , thực dân đã tàn lụi vào quá khứ .  Không ai ngờ nó vẫn hiển hiện tại những xứ nhỏ yếu  bên cạnh Trung Quốc . Vào thế kỷ 17, 18 các nước châu … Tiếp tục đọc