Tagged with Peloponnesian

Thế giới cổ HyLạp (750 – 500 tr. CN)

Thế giới cổ HyLạp (750 – 500 tr. CN)

 Phạm Văn Tuấn Vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên (CN), nền văn minh Hy Lạp đã phát triển rất nhanh vì hai động lực chính, đó là sự khai triển của thành phố (polis) như là một định chế trung tâm của đời sống tại Hy Lạp và sự thuộc địa hóa miền … Tiếp tục đọc