Tagged with minh giáo

Khởi nghĩa lật đổ triều Nguyên

Khởi nghĩa lật đổ triều Nguyên

Nguyễn Duy Chính LỜI NÓI ĐẦU: Kim Dung viết ba truyện dài liên tiếp bắt đầu từ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tiếp theo là Thần Điêu Hiệp Lữ và sau cùng là Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện có bối cảnh là cuối đời nhà Tống, Thần Điêu Hiệp Lữ … Tiếp tục đọc