Tagged with miến điện

Ne Win – nhà độc tài mê tướng số và sự suy yếu của Miến Điện

Ne Win – nhà độc tài mê tướng số và sự suy yếu của Miến Điện

Ảnh; tờ tiền 45 kyat của Miến Điện (Myanmar) phát hành năm 1987 – được coi là biểu tượng cho nền kinh tế thảm họa của Miến Điện thời kỳ nhà độc tài Ne Win nắm quyền. Chỉ 1 năm sau khi phát hành tờ tiền này, Ne Win bị lật đổ trong cuộc cách … Tiếp tục đọc

Chủ Nghĩa Dân Tộc Phật Giáo ở Miến Điện

Chủ Nghĩa Dân Tộc Phật Giáo ở Miến Điện

Nguyên tác: Buddhist Nationalism in Burma Tác giả: Maung Zarni (*) Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Hóa Hệ thống hóa sự kỳ thị chủng tộc chống người Hồi giáo Rohingya đã dẫn Miến Điện tới con đường diệt chủng. ( Institutionalized racism against the Rohingya Muslims led Burma to genocide)   Ở bên ngoài Miến Điện, hình ảnh … Tiếp tục đọc

Lịch sử Myanmar

Lịch sử Myanmar

THỜI KỲ PHONG KIẾN MIẾN ĐIỆN Chế độ phong kiến ở Miến Điện được hình thành từ rất sớm. Các tài liệu lịch sử và khỏa cổ học của Miến Điện đã chứng minh, chính những nhóm dân tộc di cư đến Miến Điện từ các vùng, miền khác nhau đã lập nên vương triều … Tiếp tục đọc

Miến Điện : lãnh địa của nha phiến, hồng ngọc, máu và nước mắt

Miến Điện : lãnh địa của nha phiến, hồng ngọc, máu và nước mắt

Mường Giang Sau khi giành lại nền độc lập từ tay người Anh năm 1948, dân tộc Miến Ðiện những tưởng sẽ được sống no ấm hạnh phúc trong cuộc đời bình thường. Ðâu ngờ giặc xâm lăng vừa rời khỏi nước thì bè lũ quân phiệt lại nổi lên, chẳng những chúng theo đuổi  … Tiếp tục đọc