Tagged with Lý Xương Căn

Họ Lý Tinh Thiện một họ Lý gốc Việt mới phát hiện ở Hàn Quốc

Họ Lý Tinh Thiện một họ Lý gốc Việt mới phát hiện ở Hàn Quốc

Lý Nghĩa Mẫn là võ tướng đã một thời cầm đầu chính quyền quân sự của vương quốc Cao Ly. Tổ tiên của dòng họ Lý Nghĩa Mẫn là Lý Dương Côn, một hoàng tử triều Lý (1010-1225) ở Việt Nam Tiếp tục đọc